Het landwerk is een belangrijke en stabiele factor van het bedrijf. Een sterke tak met gedreven vakmensen die het complete pakket loonwerk diensten voor de agrarische klanten aanpakken.

Graslandverbetering / verzorging:

 • Ploegen
 • Kilveren
 • Buizentrekken
 • Inzaaien met rotorkopeg
 • Doorzaaien met wals, wiedeg en egalisatiebalk
 • Kunstmeststrooien
 • Sproeien van bestrijdingsmiddelen
 • Sloot reiniging met maaikorf
 • Greppelfrezen
 • Walfrezen

Bemesting :

 • Vaste mest rijden
 • Vredo 17 m3 met een 8.7 meter brede zodenbemester
 • Sleepslang systeem met 2000 mtr aanvoerslang
 • Zodenbemester met 10m3 tank
 • Kunstmest strooien

Grasoogst:

 • Maaien met kneuzer
 • Wiersen met mid-aflegger
 • Inkuilen met opraapwagens
 • Balenpers, wikkelaar, pakken ruimen en transport.
 • Grashakselen

Maisverbouw en oogst:

 • Complete zaaibedbereiding incl. mais zaaien
 • Sproeien incl. onkruidverdelgingsplan
 • Mais hakselen
 • Complete maisoogst met rupsbanden