Loon & Grondverzetbedrijf Sjoerd Nauta zet zich in voor het milieuvriendelijk
en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden en de aanschaf van brandstof besparende machines, om zodoende ook voor onze klanten de uitstoot van CO₂ te beperken. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden. conform de richtlijnen als vermeld op www.skao.nl 

Op verschillende niveaus geeft ons bedrijf invulling hieraan. De C02 prestatie ladder is een instrument van de SKAO: Stichting Klimaatverandering Aanbesteden en Ondernemen, om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de bedrijfsuitvoering.

Daarbij delen wij de verworven kennis om samen met collega’s, leveranciers, opdrachtgevers en overheden te zoeken naar verdere mogelijkheden om de CO2 uitstoot terug te dringen.

Een paar voorbeelden:

  • Machinepark moderniseren. Bij aankoop van een auto, tractor en andere machines zijn een gunstig brandstofgebruik en een lage CO2-uitstoot belangrijke criteria.
  • Het reduceren van brandstofverbruik. Middels trainingen voor onze medewerkers en door efficiënt te plannen. Daarbij gebruiken we simpelweg ons “boerenverstand”  om te besparen we  op draaiuren en kilometers.
Downloads

CO2 certificaat Agrarisch

CO2 Certificaat GWW

CO2 Footprint 2023

CO2 Reductiedoel en maatregelen 2023

Emissie inventarisrapport 2023

Nieuwsbrief Duurzaamheid april 2024

CO2 Footprint 2022

Emissie inventarisrapport 2022

CO2 Reductiedoel en maatregelen 2022

CO2 Beleidsverklaring

Nieuwsbrief Duurzaamheid januari 2023

Project met gunning CO2ladder

Project met gunning CO2ladder

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Actieve deelname initiatief

CO2 Footprint 2017

CO2 Footprint 2018

CO2 Footprint 2019

CO2 Footprint 2020

CO2 Footprint 2021