Loon & Grondverzetbedrijf Sjoerd Nauta zet zich in voor het milieuvriendelijk
en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden en de aanschaf van brandstof besparende machines, om zodoende ook voor onze klanten de uitstoot van CO₂ te beperken. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden. conform de richtlijnen als vermeld op www.skao.nl 

Op verschillende niveaus geeft ons bedrijf invulling hieraan. De C02 prestatie ladder is een instrument van de SKAO: Stichting Klimaatverandering Aanbesteden en Ondernemen, om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de bedrijfsuitvoering.

Daarbij delen wij de verworven kennis om samen met collega’s, leveranciers, opdrachtgevers en overheden te zoeken naar verdere mogelijkheden om de CO2 uitstoot terug te dringen.

Een paar voorbeelden:

  • Machinepark moderniseren. Bij aankoop van een auto, tractor en andere machines zijn een gunstig brandstofgebruik en een lage CO2-uitstoot belangrijke criteria.
  • Het reduceren van brandstofverbruik. Middels trainingen voor onze medewerkers en door efficiënt te plannen. Daarbij gebruiken we simpelweg ons “boerenverstand”  om te besparen we  op draaiuren en kilometers.